Els especialistes de pulmó de l’equip de GEMA, tenen com a finalitat respondre a la política de qualitat del Centre, oferir un servei complet i integral en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties del sistema respiratori. L’equip, integrat per un grup de professionals amb una sòlida formació, té unes instal·lacions adequades i la tecnologia necessària per fer el diagnòstic correcte i tractament de patologies com:

La nostra raó de ser ve determinada per la nostra política de qualitat resumida en una preocupació constant cap a la satisfacció del pacient i una aposta al dia en tecnologia i innovació.

Respiratòries