Què és la poligrafia respiratòria?

La poligrafia respiratòria nocturna, és una tècnica que es realitza al seu domicili, sent un mètode utilitzat per a l’estudi del ronc i de l’apnea de la son.

Com es realitza la prova?

Consisteix en efectuar, durant la son del pacient, un múltiple monitoratge de les principals constants del sistema respiratori mitjançant un equip especial. Aquest equip es recull a la Unitat de Pneumologia de GEMA, on el personal sanitari li explicarà la correcta col·locació del material, li donarà les instruccions pertinents perquè es porti a terme l’estudi i li proporcionarà el qüestionari que ajudarà al diagnòstic. El dia següent es torna l’aparell a la consulta on els especialistes revisaran l’estudi realitzat.

El dia que tingui programada la cita amb l’especialista li informarà del resultat de la prova i de les mesures que s’han d’adoptar en cas de ser necessàries.

Li entregarem un consentiment informat que haurà de signar abans de començar la prova.

Quina preparació es necessita?

Evitarà la ingesta d’estimulants del sistema nerviós central com el cafè o el te, i/o depressors del mateix, com l’alcohol o determinats medicaments com els tranquil·litzants o els utilitzats per poder dormir (hipnòtics).

Existeix alguna contraindicació per a la pràctica d’una poligrafia respiratòria?

No existeixen contraindicacions.