GEMA accepta la responsabilitat d’aconseguir la satisfacció dels seus usuaris/pacients.

Exercim aquesta responsabilitat aplicant la nostra filosofia, basada en els següents punts:

  • Compromís total per complir i, si és possible, sobrepassar les expectatives dels usuaris/pacients.
  • Formació i entrenament adequat dels nostres empleats.
  • Adhesió als procediments aprovats.
  • Proporcionar serveis amb qualitat, a temps i sempre.
  • Cultura de l’empresa que fomenta la millora contínua.

El nostre objectiu és:
“Oferir al pacient un servei íntegre i integral”

“La Direcció”

Versió 20/03/2023