Què és la prova de broncoprovocació?

La prova a la que vostè va a sotmetre’s consisteix en inhalar quantitats cada vegada més grans de diverses substàncies (clorur de metacolina, histamina, carbachol, adenosina) o en realitzar determinades maniobres (exercici o hiperventilació) que són capaces de provocar un estretament dels bronquis en persones amb hiperreactivitat bronquial.

Què mesura la prova de broncoprovocació?

És una prova que serveix per a confirmar o descartar la presència d’hiperreactivitat bronquial.

Com es realitza la prova?

Aquesta prova es realitza per infermer qualificat amb experiència i sota vigilància mèdica.

En primer lloc es confirma l’absència de contraindicacions i el compliment del temps previ establert sense medicació inhalada. El metge li ha d’informar dels possibles riscos d’aquesta retirada transitòria de la medicació (reaparició dels símptomes que acostumen a presentar-se).

A continuació es duu a terme una mesura de la funció pulmonar mitjançant una espirometria (tècnica que mesura els fluxos i volums respiratoris). Si aquesta és normal, se li dóna a inhalar una petita quantitat de la substància i després de cert temps es mesura novament la funció pulmonar. Això es repeteix amb concentracions creixents d’aquesta substància fins arribar a una quantitat determinada amb la que finalitza la prova. Si en qualsevol de les inhalacions la funció pulmonar baixés fins a un límit establert, la prova es suspèn.

Quina preparació es necessita?

No ha de fumar en les 24 hores prèvies a la realització de la prova.

Evitarà la ingesta d’estimulants del sistema nerviós central com el cafè o el te i/o depressors del mateix, com l’alcohol o determinats medicaments com els tranquil·litzants o els utilitzats per a poder dormir (hipnòtics).

Suprimirà l’ús d’alguns aerosols utilitzats precisament per modificar la grandària dels bronquis. Observant-se els períodes de temps necessaris després de la retirada de medicaments que poden alterar la dinàmica bronquial tal com s’indica en la següent Taula:

FàrmacTemps d'abstinència
Agonistes β2
Acció ràpida6 hores
Acció prolongada36 hores
Oral24 hores
Teofilines48 hores
Ipratropio6 hores
Cromones24 hores

Si es té algun dubte sobre l’ús de qualsevol medicament previ a la realització de la espirometria, el millor és que es consulti amb l’especialista.

Li entregarem un consentiment informat que haurà de signar abans de començar la prova.

Quins efectes li produirà:

La prova és ben tolerada i les molèsties es relacionen amb el temps que necessita per dur-se a terme i la necessitat de realitzar diverses espirometries (requereixen un esforç).

En què li beneficiarà:

Permetrà el diagnòstic d’asma bronquial. Facilita la indicació del tractament més adequat.

Quins riscos té:

Qualsevol actuació mèdica té riscos. La major part de les vegades els riscos no es materialitzen, i la intervenció no produeix danys o efectes secundaris indesitjables. Però a vegades no és així. Per això és important que vostè conegui els riscos que poden aparèixer en aquest procés o intervenció.

Els més freqüents:

Tos, opressió en el pit i lleu dificultat per respirar.

A vegades pot produir sensació de calor, suor o mareig. Pot aparèixer en persones sensibles a certes situacions (anàlisi de sang, visió de sang, dolor, etc.).

Els més greus:

És excepcional que es produeixi un atac sever d’asma amb insuficiència respiratòria, espasme de glotis i espasme coronari.

Contraindicacions:

L’espirometria no s’ha de realitzar mai en les següents situacions:

  • Expulsió de sang amb la tos (hemoptisi) d’origen desconegut.
  • Neumotòrax.
  • Inestabilitat hemodinàmica (difícil control de la tensió arterial), angina de pit o infart recent, o oclusió d’una artèria pulmonar amb un coàgul de sang (tromboembolisme pulmonar).
  • Dilatacions anormals de les artèries (aneurismes) toràciques, abdominals o cerebrals.
  • Cirurgia ocular recent (per exemple: cataractes) o despreniments de retina.
  • Presència d’una malaltia aguda que pot interferir amb la correcta realització de les maniobres (per exemple: nàusees, vòmits).
  • Cirurgia toràcica o abdominal recent.

A més de les que el seu metge li indiqui.