TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L., com a Responsable del Tractament, amb CIF: B-61.152.740, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, i les que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte seran tractades amb les següents finalitats:

  • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.
  • Recepció del seu Currículum Vitae i avaluació de la seva candidatura a posicions de treball obertes a la nostra organització.
  • Gestionar la seva sol·licitud de cita prèvia a alguna de les especialitats mèdiques de la nostra organització, així com els pagaments que se’n puguin derivar.
  • Gestionar la seva sol·licitud de reserva d’espais i materials.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, excepte que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), per mantenir-lo com a interessat en futurs processos de selecció (un any) o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària, o la legislació vigent que regula els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per fer-ho, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a GEMA Clínica, Ref. Protecció de Dades, Camí Ral, 657, 08302 – Mataró, o bé fer arribar la seva sol·licitud a l’adreça info@gemasl.com.

Així, vostè també pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, sempre que ho consideri convenient, per consultar qualsevol qüestió relacionada amb la privacitat de les seves dades. Pot fer arribar la seva sol·licitud per correu postal a GEMA Clínica, Att. Delegat de Protecció de Dades, Camí Ral, 657, 08302 – Mataró, o bé fer arribar la seva sol·licitud a l’adreça info@gemasl.com.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.gemasl.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. o a tercers.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que la pàgina web corporativa de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. es troba allotjada al domini gemasl.com, propietat de la societat GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L.

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. es una Societat Limitada. La seva seu social, a efectes de notificacions, es troba a Mataró, al Camí Ral 657, CP: 08302 amb CIF: B-61.152.740. La societat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21150, Foli 41, Fulla Nº B-17101, Inscripció 8ª.

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. presta serveis de salut. Per establir una comunicació directa i efectiva amb GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. pot telefonar al número de telèfon 93.796.44.44 o enviar un correu electrònic a l’adreça info@gemasl.com indicant a l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L.

Amb els límits establerts a la llei, GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L..

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

GABINET D´ESPECIALITATS MÈDIQUES, ASSOCIADES GEMA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s’ha de confiar en ella como si ho fos. GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L..

GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA S.L. com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

COOKIES

Per veure la política de cookies del website, l’emplacem a que s’adreci a la secció concreta del website on l’informem de forma més particular sobre les cookies emprades, la seva finalitat, i sobre com pot bloquejar-les

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.