L’equip d’Al·lergologia i Immunologia clínica de GEMA té com a objectiu realitzar una actuació global al pacient al·lèrgic que abasti des de l’assessorament als pacients i als seus familiars fins a una feina de prevenció i unes actuacions diagnòstiques i terapèutiques que estableixin:

 • Una detecció precoç de la malaltia.
 • Un tractament adequat per l’al·lergòleg.
 • Una planificació de seguiment i control pel seu pediatre o metge de família.

Per això posem tot el nostre esforç i ens recolzem en els darrers avenços científics en el camp de l’al·lergologia.

Les malalties que estudiem i tractem comprenen:

 • Asma des de qualsevol dels seus vessants (per exercici, corticorresistent, laboral, extrínsec, intrínsec…).
 • Rinitis i conjuntivitis extrínseca i per diagnòstic diferencial intrínsec i vasomotors.
 • Urticaria i/o angioedema.
 • Dermatitis o èczemes atòpics, de contacte o irritatius.
 • Esofagitis, gastritis, enteritis eosinofíliques.
 • Al·lèrgia a al·lèrgens ambientals (pol·lens, àcars, fongs, animals, industrials o laborals…).
 • Reaccions amb verí d’himenòpters.
 • Al·lèrgia al làtex.
 • Al·lèrgia a l’anisaki.