El Centre Mèdic: Gabinet d’Especialitats Mèdiques Associades, GEMA, sorgeix al 1997 com alternativa a un centre mèdic predecessor, ubicat al carrer Nou 13–15 de Mataró.

El Dr. José Ma Gil Valera es fa càrrec de la creació del nou centre mèdic i, actualment, segueix sent la seu central del gabinet.

Es procedeix a l’ampliació i modernització de l’edifici i la nova societat assumeix totes les responsabilitats de personal i equipaments existents.

Amb aquesta estructura es constitueix la Societat de Responsabilitat Limitada denominada, Gabinet d’Especialitats Mèdiques Associades GEMA, segons s’acredita al Registre Mercantil; el Director Mèdic i administrador de la qual és el Dr. José Ma Gil Valera, metge especialista en medi- cina intensiva, amb número de col·legiat 21.574 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Es crea un centre mèdic que intenta abastar les diferents especialitats mèdiques, d’aquí el seu nom, per donar resposta a totes les possibles necessitats dels pacients. Disposant en l’actualitat de 4 centres mèdics i una clínica ubicats a Mataró i un centre mèdic a Granollers.

Al desembre de 1998, va aconseguir els estàndards de qualitat del Servei Català de la Salut i posteriorment va obtenir la certificació de qualitat ISO per a la realització de les diferents proves diagnòstiques que es duen a terme al centre i que va actualitzant repetidament sent en l’actualitat la certificació ISO 9001:2015 la que es troba vigent.