En què consisteix?

És l’estudi del tracte gastrointestinal superior, que inclou la faringe i esòfag.

Per a què s’utilitza normalment?

S’utilitza per avaluar l’existència de malalties com ara, processos inflamatoris, trastorns del moviment, reflux, hèrnies, obstruccions i fístules.

Com es realitza?

El pacient es situa sobre la taula d’exploració i ha de beure un líquid de contrast que, generalment, és de bari; en alguns casos, també es pot fer ingerir un preparat bicarbonat de sodi (similar als Alka-Seltzer) per a millorar la qualitat de les imatges.

S’indicarà al pacient diverses posicions, que poden ser dempeus o tombat sobre la taula i també s’indicarà estar immòbil durant la captura de les imatges per evitar que quedin borroses.

La durada de la prova acostuma a ser entre 15-20 minuts.

Com cal preparar-se?

Cal estar en dejú almenys 6 hores abans de començar. Durant aquest període de temps no és convenient fumar.

Consulti la Preparació.

Què experimentarà abans i després de la prova?

Quan acabi l’exploració, i sempre que el metge no indiqui el contrari, pot menjar i beure amb normalitat i prendre la seva medicació habitual. Després d’haver realitzat radiografies contrastades del sistema digestiu, la femta pot ser de color grisa o blanca durant els dos o tres dies posteriors; no s’espanti, és normal. En alguns casos pot aparèixer un restrenyiment lleuger.

Altres aspectes destacats que cal tenir en compte

És una prova diagnòstica no invasiva, ja que el sistema digestiu no absorbeix el bari i per tant no arriba a la sang amb la qual cosa les reaccions al·lèrgiques són extremadament infreqüents.

Aquest tipus d’estudi no deixa radiació al cos, a més, actualment, els equips de raigs X, tracten de minimitzar la dosi de radiació al màxim.