Qué és la videonistagmografia?

La videonistagmografia (VNG) és una prova basada en un moviment reflexa dels ulls que es produeix quan es mou el cap o quan s’estimula el laberint (vestíbul): el reflex vestíbul-ocular.

L’estudi del moviment ocular va a permetre conèixer el funcionament de l’òrgan de l’equilibri.

En què consisteix?

És una tècnica no invasiva i segura que dura uns 20 minuts.

El pacient es col·loca unes ulleres que porten una càmera de vídeo. Aquesta càmera és capaç de gravar els moviments oculars mitjançant un sistema d‘infrarojos. Els ulls s’il·luminen amb la llum infraroja que no és visible per el pacient, però que permet el registre en vídeo del moviment ocular. Amb la llum es produiria una fixació de la mirada que inhibiria el reflexa que volem registrar.

Un equip informàtic permet la captura de la pupil·la i el seguiment de la mateixa cada vegada que es realitza un moviment ocular.

Com es realitza?

El moviment del cap o simular que es mou mitjançant un estímul laberíntic produeix un moviment compensatori dels ulls. El registre d’aquest moviment ocular compensatori és la base de la Videonistagmografia.

La videonistagmografia es ve realitzant amb les proves optocinètiques o calòriques, aquestes últimes consistien en l’estimulació de l’oïda amb aigua o aire fred o calent. Aquesta estimulació originava l’aparició dels reflexes oculars però a la seva vegada generalment ocasionava l’aparició de mareigs o vertígens amb el malestar que ocasionava al pacient i amb el possible rebuig a repetir més endavant la prova.

En el nostre centre es realitza mitjançant el e-hit. Sigles que signifiquen Heat Impulse Test o Test sobre moviments del cap. Exploració de recent aparició i que s’ha estès en els centres d’alta tecnologia per la seva utilitat en el diagnòstic del vertigen i alteracions de l’equilibri.

Consisteix en l’avaluació de moviments ràpids del cap cap als costats mitjançant la càmera que controla els moviments oculars i un acceleròmetre que controla la velocitat del moviment. Mitjançant la repetició del moviment ràpid del cap en diferents ocasions podem obtenir un gràfic que ens avalua el reflexa vestíbul-ocular i per tant ens permet comparar la funció de l’equilibri d’una oïda respecte a l’altra.

La tècnica del vídeo-hit es basa com hem comentat en el reflexa ocular després d’un moviment ràpid del cap cap als costats (sàcades), el moviment de la pupila es recull en la càmera incorporada a les ulleres dibuixant un gràfic que s’interpreta per arribar a un diagnòstic, per tant aquesta exploració evita els mareigs i vertígens i permet la repetició de la prova sense les molèsties per el pacient.

La interpretació del registre ha de realitzar-se per un especialista, habitualment, Otorinolaringòleg amb experiència.

Per a què serveix?

Aquesta prova, com ho va ser la electronistagmografia, és d’utilitat en el diagnòstic de:

  • Hipofunció vestibular uni o bilateral.
  • Alteracions del control oculomotor (seguiment, sàcades, moviment optocinètic).
  • Malaltia de Menière (hidrops endolinfàtic).
  • Vertigen posicional paroxístic benigne.
  • Vestibulopatia recurrent.
  • Vertigen associat a migranya.

Estudiant el moviment dels ulls podem saber si funciona l’equilibri a la nostra oïda interna (laberint).

Una prova objetiva

  • El video-hit permet a l’especialista monitoritzar la progressió o la recuperació de malalties que afecten el control vestíbul-ocular.
  • Realitzant aquesta prova abans i després d’un tractament mèdic o quirúrgic es pot conèixer l’eficàcia del mateix.
  • A més, aquesta informació pot ser útil per programar una rehabilitació vestibular adequada (per exemple la POSTUROGRAFIA).