Què és la impedanciometria?

És l’estudi de la impedància acústica, que és la resistència que l’orella mitjana oposa a la propagació del so. Permetrà obtenir informació sobre la pressió de l’orella mitjana, la integritat i mobilitat de la membrana timpànica i la continuïtat de la cadena d’ossos.

Com es realitza la prova?

Abans de la prova, el metge mirarà dins del conducte auditiu extern per assegurar-se que existeixi una via buidada fins al timpà.

Després, es col·loca un dispositiu a l’orella que canvia la pressió de l’aire en aquesta i fa que el timpà es mogui d’un costat a l’altre. Registrant-se els resultats en gràfiques anomenades timpanogrames.

Quina preparació es necessita?

L’exploració no necessita preparació previa.

Que se sent durant i després de l’impedanciometria

Es tracta d’una exploració habitual i sense dolor, només comporta la sensació d’ocupació de l’orella.

Riscos de l’impedanciometria

No existeixen.

Contraindicacions de l’estudi

No existeixen.

Motius per realitzar una impedanciometria

Aquest examen mesura les respostes de l’orella al so i a les diferents pressions. És una exploració útil per completar l’estudi dels dèficits auditius i no requereix la col·laboració activa del pacient, així que és molt útil en pediatria.