Què és la histeroscòpia?

La histeroscòpia és una tècnica que utilitza un sistema òptic (histeroscopi) per poder veure a l’interior de l’úter.

El histeroscopi (és un endoscopi) consistent en un tub de fibra òptica llarg i flexible de petit calibre que s’introdueix a través de la vagina i de coll uterí i ens permet visualitzar les àrees esmentades.

Quina preparació es necessita?

La preparació a la histeroscòpia dependrà de si es tracta d’una histeroscòpia diagnòstica o terapèutica i el seu ginecòleg li informés si és el cas de la preparació necessària.

Com es realitza la prova?

La prova es realitza habitualment en règim ambulatori sota sedació.

Per a la sedació, se li introduirà una cànula fina en una vena del braç i l’anestesista iniciarà la sedació.

Amb l’òptica s’inspecciona la forma de l’interior de l’úter i la capa menstrual (endometri). Simultàniament va administrant sèrum líquid (sèrum fisiològic) per la beina que recobreix l’instrument per tal d’expandir la cavitat i netejar-la de moc i / o restes endometrials per afavorir la visibilitat i realitzar l’acte terapèutic programat (biòpsia, exeriesi …). Ha de practicar-se sempre fora de la menstruació i evitar l’embaràs en aquest cicle.

En tots els casos és una prova ràpida d’una durada mitjana de 15 a 30 minuts.

Per a què serveix la histeroscòpia?

La Histeroscòpia diagnòstica ens permet visualitzar de manera senzilla l’interior de l’úter, diagnosticar presència de miomes, pòlips, fer biòpsies, … La Histeroscòpia terapèutica proporciona un accés fàcil i ràpid per extreure pòlips o miomes ja diagnosticats.

Què he de fer després de la prova?

Després de l’exploració, només es perceben lleus molèsties similars a un dolor menstrual lleuger. Després de l’exploració convé que la pacient es quedi en observació durant una o dues hores

Puc venir sola?

És convenient venir acompanyada

Tindré els resultats el mateix dia?

El resultat de la histerospia es coneix un cop finalitzada la mateixa. Si s’han pres biòpsies i / o citologia, s’haurà d’esperar diversos dies per tenir el diagnòstic definitiu.

Sol·liciti una consulta amb els nostres especialistes en ginecologia.