L’ecografia és una prova mèdica que fa servir ultrasons que permeten que una màquina compongui amb aquests ultrasons imatges del cos. Quan aquesta tècnica es fa servir per explorar els vasos sanguinis s’anomena ecografia Doppler.

En què consisteix?

L’ecografia és un mètode d’exploració que obté imatges de l’interior del cos fent servir ultrasons. En incidir sobre els diferents teixits del cos produeixen un eco que es tradueix en imatges. Entre els seus avantatges respecte a altres tècniques, destaca que és còmoda per al pacient, innòcua i barata; a més, es tracta d’una prova en temps real i que, per tant, permet observar al moment els moviments dels teixits, els òrgans interns, veure la sang circulant o els moviments dels intestins.

Per a què es fa servir normalment?

Permet diagnosticar un ampli ventall de situacions. La més coneguda és per al seguiment de l’embaràs, però la fan servir totes les especialitats mèdiques. L’ecografia no és útil per observar les estructures del cos que tinguin ossos o aire.

Com es realitza?

El pacient està estirat. En la zona del cos que es vol explorar, sobre la seva pell, el metge o metgessa desplaça una sonda impregnada d’un gel que facilita el moviment. Aquesta sonda emet i recull ultrasons que reboten en els òrgans. Aquests ultrasons són els que es tradueixen en imatges en temps real que es veuen en la pantalla de l’aparell.

Com us heu de preparar?

Depèn del tipus d’ecografia. La majoria d’ecografies no requereixen preparació. Les ecografies abdominals poden requerir dejú. En les ecografies renovesicals caldrà beure aigua i aguantar les ganes d’orinar. En tot cas, és el metge qui us ho ha d’especificar.

Veure “Preparació de la prova a l’exploració corresponent”

Què experimentareu abans i després de la prova?

No experimentareu res.

Qui us farà la prova?

Un metge o metgessa especialista us farà la prova i estarà controlant-vos en tot moment. Pot ser que us vagi fent preguntes per tal d’obtenir informació que complementi el que veu a la imatge.

Qui interpretarà els resultats?

Un metge o metgessa especialista.

Quines són les exploracions més freqüents?

Es fa servir per estudiar l’embaràs, l’abdomen (entre altres òrgans, la vesícula, el fetge, els ronyons, el pàncrees, l’apèndix…), la pròstata, el sistema cardiovascular, la tiroide i els músculs i tendons.

Quines situacions especials cal tenir en compte?

Probablement, l’ecografia és la prova més innòcua i indolora que es fa per a l’estudi de les malalties. Els ultrasons i la potència que es fa servir no suposen cap tipus de risc. Per això es fa servir per a embarassades. En alguns infants pot ser necessària la sedació per evitar que es moguin.

Altres elements o aspectes que cal tenir en compte

L’ecografia també es pot fer servir per visualitzar la zona del cos on prendre mostres de teixits.

També es fa servir com a tractament amb radiofreqüències i ones en pacients amb tumors. En alguns casos pot ser necessària la injecció d’un contrast per la vena.