Què és la videogastroscòpia?

L’endoscòpia és un procediment mèdic que utilitza un sistema òptic (endoscopi) per poder veure a l’interior del tub digestiu. S’anomena gastroscòpia quan s’estudia el tub digestiu superior (esòfag, estómac i intestí prim).

L’endoscopi consisteix en un tub de fibra òptica llarg i flexible, amb una càmera, connectada a un vídeo a l’extrem distal (videogastrocòpia o colonoscòpia) que ens permet veure i gravar imatges de les àrees estudiades de l’interior del tub digestiu en un monitor de TV.

L’ endoscopi conté canalitzacions al seu interior que permeten:

 • Injectar aire o líquid per expandir el tub digestiu i inspeccionar-lo, així com per a rentar la zona inspeccionada.
 • Aspirar i prendre mostres de la superfície del tub digestiu a estudiar.
 • Introduir unes micropinces per a la realització de biòpsies i prendre mostres de teixit pel seu estudi microscòpic, extreure petits cossos estranys que s’hagin ingerit accidentalment, pòlips de la mucosa digestiva, cauteritzar varius o lesions hemorràgiques, etc.
 • Introduir microtisores, i altres eines per realitzar intervencions a l’esòfag, estómac o intestí (extracció de pòlips, tumors, etc.).

Quina preparació es necessita?

 • Si la endoscòpia és al matí: sopar lleuger el dia abans i venir en dejú del tot.
 • Si l’endoscòpia és per la tarda:  esmorzar lleuger i aviat (abans de les 9h AM) i després poden beure aigua (únicament ) fins 6 hores abans de la prova.

En el cas de prendre medicaments, haurà de preguntar el seu metge si cal prendre’ls o interrompre’ls.

Sempre s’ha d’informar al metge si pateix d’al·lèrgies o intoleràncies a medicaments.

El pacient al que se li ha de fer la prova ha de comunicar al personal mèdic que li farà si és portador d’una pròtesi valvular cardíaca, si està prenent anticoagulants (aspirina o altres fàrmacs), si pateix algun problema cardíac o respiratori important o alguna malaltia infecciosa del tipus de l’hepatitis, etc.

Com es realitza la prova?

Si la prova es realitza sota sedació, se li tombarà sobre una llitera, se li posarà una cànula prima en una vena del braç, es col·locarà en decúbit lateral esquerre i l’anestesista començarà la sedació. Es col·locarà un filtre per protegir la seva dentadura i quan vostè estigui adormit, introduirem l’endoscopi per la boca per explorar l’esòfag, l’estómac i el duodè.

En cas de realitzar la prova sense sedació, li aplicarem anestèsia local a la faringe. Es col·locarà un filtre per protegir la seva dentadura i en la mateixa posició de decúbit lateral esquerre realitzarem la prova.

En tots els casos és una prova ràpida d’una durada mitjana de 5-10 minuts.

Què he de fer després de la prova?

Si l’han sedat, es despertarà en 5-10 minuts. Es trobarà bé, però no pot conduir ni realitzar cap activitat les primeres hores. Si no l’han sedat, pot reprendre la seva vida normal immediatament i menjar en 20-30 minuts.

El resultat de la gastroscòpia es coneix una vegada finalitzada la mateixa. Si s’han pres biòpsies i/o citologia, s’haurà d’esperar diversos dies per tenir el diagnòstic definitiu.

En què consisteix la sedació?

En algun moment les proves poden ser molestes, així que poden ser realitzades sota sedació.

La sedació la practica un metge anestesista mitjançant la injecció d’un sedant intravenós, de vida mitjana molt curta, i que el metge va controlant durant l’exploració. Sota els efectes d’aquest sedant, vostè dormirà plàcidament durant la prova i es despertarà en 5-10 minuts, sense molèsties ni cap altre efecte secundari associat a les anestèsies tradicionals. No obstant això, els seus reflexes no seran els mateixos, així que no podrà conduir ni realitzar treballs durant les següents 4-6 hores.

És important que si ha de ser sedat vingui acompanyat i en dejú total (incloent aigua, sucs, te, etc.) des de les 6 hores abans de la prova.

Puc venir sol?

No. Si s’ha de practicar la prova sota sedació haurà de venir acompanyat, i fins i tot si s’ha de realitzar l’endoscòpia sense sedació, és convenient venir amb algú.

Tindré els resultats el mateix dia?

El resultat de la gastroscòpia es coneix una vegada finalitzada la mateixa. Li entreguem un informe amb fotos del que hem observat, realitzades durant l’exploració.

Si s’han pren biòpsies i/o citologia, s’haurà d’esperar diversos dies per tenir el diagnòstic definitiu després de ser estudiades per un patòleg.

Podré fer vida normal després?

Si la prova s’ha realitzat sota sedació, no podrà conduir ni treballar durant les 6 hores següents, encara que podrà menjar i es trobarà bé.

Si la prova és sense sedació, pot reprendre la seva vida normal als 20-30 minuts de la prova, encara que si s’ha realitzat una colonoscòpia, pot notar certa distensió abdominal.

S’ha de signar un consentiment?

Sí. El consentiment informat té rang normatiu per llei (Llei 14/1986, de 25 d’abril. Llei General de Sanitat (LSG)).

Amb anterioritat a la realització de la prova li entregarem uns fulls explicatius de les proves a realitzar, amb les diferents opcions, riscs i beneficis. Aquests consentiments han de ser signats abans de realitzar la prova.

 

Com es netegen els endoscopis?

Els endoscopis es tracten seguint les recomanacions de les societats nord-americanes i europees d’endoscòpia.

Els passos que es segueixen són:

 • Neteja mecànica: les parts externes de l’endoscopi i els canals interns de treball dels mateixos es renten amb cura amb sabó enzimàtic, i es raspallen amb instruments especials.
 • Introducció de l’endoscopi en una rentadora que desinfecta l’equip, sent el procés de desinfecció, d’alt nivell, reproduïble i controlat.L’endoscopi se submergeix completament en tot el cicle.Les característiques del cicle:

  Tests de fuites: per assegurar-se que no hi ha cap fuita en els canals operatius i detectar qualsevol petita perforació o avaria del sistema que impediria una correcta desinfecció. Això no només garanteix el correcte funcionament de l’endoscopi, sinó que també detecta de forma immediata defectes interns que poden representar un focus infecciós potencial dins de l’aparell.

  Neteja prèvia: els canals es bolquen amb polsos d’aire-aigua per eliminar els residus en l’endoscopi després del raspallat manual de la neteja mecànica.

  Desinfecció química d’alt nivell: El desinfectant enzimàtic es bombeja a través dels canals de l’endoscopi. El desinfectant s’utilitza només una vegada. NO hi ha reutilització del desinfectant.

  Esbandida i assecat: S’esbandieix amb 0,2 micres aigua filtrada:

  • Aire sec: Els canals estan completament secs amb 0,2 micres d’aire filtrat per eliminar tota la humitat i evitar el creixement de bacteris i posteriorment.
  • Assecat alcohol: També està disponible per al cicle final abans de l’emmagatzematge de l’endoscopi.
 • Es penja verticalment l’endoscopi per evitar la seva contaminació en un lloc especial.