Què és la videocolonoscòpia?

L’Endoscòpia és un procediment mèdic que utilitza un sistema òptic (endoscopi) per poder veure a l’interior del tub digestiu. Es denomina colonoscòpia quan s’estudia el tub digestiu inferior: Còlon (des del recte fins el fons del sac cecal amb la possibilitat, si està indicat, d’introduir-lo a l’ili terminal).

L’endoscopi consisteix en un tub de fibra òptica llarg i flexible, amb una càmera, connectada a un vídeo a l’extrem distal (videogastrocòpia o videocolonoscòpia) que ens permet veure i gravar les imatges de les àrees estudiades de l’interior del tub digestiu en un monitor de TV.

L’endoscopi conté canalitzacions al seu interior que ens permeten:

 • Injectar aire o líquid per expandir el tub digestiu i inspeccionar-lo, així com rentar la zona inspeccionada.
 • Aspirar i prendre mostres de la superfície del tub digestiu a estudiar.
 • Introduir unes micropinces per a la realització de biòpsies i prendre mostres de teixit per al seu estudi microscòpic, extreure petits cossos estranys que han estat ingerits accidentalment, pòlips de la mucosa digestiva, cauteritzar varius o lesions hemorràgiques, etc.
 • Introduir microtisores, i altres eines per realitzar intervencions a l’esòfag, estómac o intestí (extracció de pòlips, tumors, etc.).

Quina preparació es necessita?

Haurà d’estar en dejú de 6 hores abans de l’exploració, incloent aigua.

En el cas de prendre medicaments, ha de preguntar al metge si cal prendre’ls o interrompre’ls.

Sempre s’ha d’informar el metge si es pateixen al·lèrgies o intoleràncies a medicaments.

El pacient al que se li ha de fer la prova ha de comunicar al personal mèdic que li farà si és portador d’una pròtesi valvular cardíaca, si està prenent anticoagulants (aspirina o altres fàrmacs), si pateix algun problema cardíac o respiratori important o alguna malaltia infecciosa del tipus de l’hepatitis, etc.

Quina preparació es necessita?

Per a una correcta preparació de la prova és convenient que el còlon estigui net i lliure d’excrements.

Preparació proves

El dia abans de la prova haurà d’iniciar una preparació específica que variarà segons els seus antecedents i l’hora en què es realitzi la prova (matí o tarda) amb l’objectiu de netejar completament el còlon. Els detalls d’aquesta preparació els hi explicarà en detall la secretària en el moment de concertar la prova.

Com es realitza la prova?

Recomanem realitzar la prova sota sedació controlada per un metge anestesista. Per això, una vegada estirat a la llitera, li posaran una cànula en una vena del braç, en decúbit supí. Una vegada iniciada la sedació es realitza la prova que consisteix en la introducció per l’anus de l’endoscopi, insuflant una mica d’ aire per afavorir l’observació, i s’avança fins a arribar al cec. Durant la pràctica d’endoscòpica es poden prendre mostres (biòpsies) de qualsevol zona i, en cas de detectar-los, practicar una extirpació de pòlips (polipectomia).

Què he de fer després de la prova?

Si l’han sedat, es despertarà en 5-10 minuts. Es trobarà bé, però no pot conduir ni realitzar activitat les primeres hores. Si no l’han sedat, pot reprendre la seva vida normal immediatament.

El resultat de la colonoscòpia es coneix una vegada finalitzada la mateixa. Si s’han pres biòpsies i/o citologia, s’haurà d’esperar uns quants dies per tenir el diagnòstic definitiu.

No pot conduir o realitzar feines durant les 6-8 hores següents. És normal notar una lleugera distensió de l’abdomen per l’aire introduït, que es resol amb la seva expulsió.

En què consisteix la sedació?

En algun moment, les proves poden ser molestes, així que poden ser realitzades sota sedació.

La sedació la practica un metge anestesista mitjançant la injecció d’un sedant endovenós, de vida mitjana molt curta, i que el metge va controlant durant l’exploració. Sota els efectes d’aquest sedant, vostè dormirà plàcidament durant la prova i es despertarà en 5-10 minuts, sense malestar ni cap altre efecte secundari associat a les anestèsies tradicionals. No obstant això, els seus reflexes no seran els mateixos, així que no podrà conduir ni realitzar treballs durant les següents 4-6 hores.

És important que si ha de ser sedat vingui acompanyat i en dejú total (incloent aigua, sucs, te, etc.) des de les 6 hores abans de la prova.

Puc venir sol?

No. Si s’ha de practicar la prova sota sedació haurà de venir acompanyat, i fins i tot si s’ha de realitzar l’endoscòpia sense sedació, és convenient venir amb algú.

Tindré els resultats el mateix dia?

El resultat de la colonoscòpia es coneix una vegada finalitzada la mateixa. Li entreguem un informe amb fotos del que hem observat, realitzades durant l’exploració. Si s’han pres biòpsies i/o citologia, s’haurà d’esperar diversos dies per tenir el diagnòstic definitiu després de ser estudiades per un patòleg.

Podré fer vida normal després?

Per a una endoscòpia normal no ha de portar més proves, malgrat que si aquesta es realitza per les troballes d’altres tècniques diagnòstiques (radiologia, TC, ecos, anàlisi), sempre és útil, per a nosaltres, veure-les. També, si realitza el control d’una endoscòpia prèvia, ens ajuda que vostè porti l’informe i el resultat de l’anatomia patològica.

Si la prova a realitzar comporta mesures terapèutiques (polipectomia) sí que és convenient portar unes anàlisis que continguin la xifra de plaquetes i proves de coagulació.

Si és al·lèrgic a algun medicament o està en tractament amb SINTROM, ens ho ha de dir abans de realitzar la prova.

Si té una vàlvula cardíaca artificial avisi’ns abans, perquè s’ha d’administrar una profilaxi antibiòtica 1 hora abans de l’endoscòpia.

S’ha de signar un consentiment?

Sí. El consentiment informat té rang normatiu per llei (Llei 14/1986, de 25 d’abril. Llei General de Sanitat (LSG)).

Amb anterioritat a la realització de la prova li entregarem uns fulls explicatius de les proves a realitzar, amb les diferents opcions, riscs i beneficis. Aquests consentiments han de ser signats abans de realitzar la prova.

He de portar anàlisis o proves?

Per a una endoscòpia normal no ha de portar més proves, malgrat que si aquesta es realitza per les troballes d’altres tècniques diagnòstiques (radiologia, TC, ecos, anàlisi), sempre és útil, per a nosaltres, veure-les. També, si realitza el control d’una endoscòpia prèvia, ens ajuda que vostè porti l’informe i el resultat de l’anatomia patològica.

Si la prova a realitzar comporta mesures terapèutiques (polipectomia) sí que és convenient portar unes anàlisis que continguin la xifra de plaquetes i proves de coagulació.

Si és al·lèrgic a algun medicament o està en tractament amb SINTROM, ens ho ha de dir abans de realitzar la prova.

Si té una vàlvula cardíaca artificial avisi’ns abans, perquè s’ha d’administrar una profilaxi antibiòtica 1 hora abans de l’endoscòpia.

Com es netegen els endoscopis?

Els endoscopis es tracten seguint les recomanacions de les societats nord-americanes i europees d’endoscòpia.

Els passos que es segueixen són:

 • Neteja mecànica: les parts externes de l’endoscopi i els canals interns de treball dels mateixos es renten amb cura amb sabó enzimàtic, i es raspallen amb instruments especials.
 • Introducció de l’endoscopi en una rentadora que desinfecta l’equip, sent el procés de desinfecció, d’alt nivell, reproduïble i controlat.L’endoscopi se submergeix completament en tot el cicle.Les característiques del cicle:

   

  Tests de fuites: per assegurar-se que no hi ha cap fuita en els canals operatius i detectar qualsevol petita perforació o avaria del sistema que impediria una correcta desinfecció. Això no només garanteix el correcte funcionament de l’endoscopi, sinó que també detecta de forma immediata defectes interns que poden representar un focus infecciós potencial dins de l’aparell.

  Neteja prèvia: els canals es bolquen amb polsos d’aire-aigua per eliminar els residus en l’endoscopi després del raspallat manual de la neteja mecànica.

  Desinfecció química d’alt nivell: El desinfectant enzimàtic es bombeja a través dels canals de l’endoscopi. El desinfectant s’utilitza només una vegada. NO hi ha reutilització del desinfectant.

  Esbandida i assecat: S’esbandeix amb 0,2 micres d’aigua filtrada:

  • Aire sec: Els canals estan completament secs amb 0,2 micres d’aire filtrat per eliminar tota la humitat i evitar el creixement de bacteris i posteriorment.
  • Assecat alcohol: També està disponible per al cicle final abans de l’emmagatzematge de l’endoscopi.
 • Es penja verticalment l’endoscopi per evitar la seva contaminació en un lloc especial.