El Globus Intragàstric és una senzilla eina concebuda per a proporcionar l’ajuda addicional que necessita per adaptar-se a un estil de vida més saludable.

El Globus Intragàstric és un globus tou de silicona que es col·loca a l’estómac, s’omple amb solució salina i es retira als sis mesos. El globus està concebut per emplenar parcialment l’estómac i produir la sensació de tenir-lo ple. En termes mèdics això es denomina sacietat. No només farà que senti menys gana, sinó també que es noti saciat més ràpidament després d’àpats lleugers.

Ha d’anar sempre acompanyat d’una dieta controlada per l’especialista. En cas contrari la pèrdua de pes no serà la necessària.

I, com tindrà menys gana, tindrà menys dificultats per introduir canvis a la seva dieta o estil de vida, fet que l’ajudarà a mantenir la pèrdua de pes una vegada tret el globus.

El Globus Intragàstric no implica una intervenció quirúrgica i no requereix tractament farmacològic prolongat. Es col·loca i es retira durant un simple procediment endoscòpic de 20 a 30 minuts, durant els quals estarà sedat.

Una vegada col·locat el globus, la seva clínica li proporcionarà les instruccions i els consells que necessiti per introduir els canvis a la dieta i a l’estil de vida que són necessaris per assolir la pèrdua de pes desitjada.

Quin hauria de ser el meu pes IDEAL?

La mesura més freqüent que s’utilitza per indicar si una persona té sobrepès és l’índex de massa corporal (IMC).

Per calcular el seu IMC, utilitzi la següent fórmula: IMC = Kg/m2 (divideixi el seu pes corporal en quilograms entre el quadrat de l’alçada en metres).

20 – 24,9 IMC ideal
25 – 29,9 Sobrepès
30 – 34,9 Obès
35 – 39,9 Obesitat greu
40 o més Obesitat mòrbida

La millor forma de quantificar el grau d’obesitat és l’Índex de Massa Corporal (IMC), de càlcul fàcil i que es correlaciona amb el contingut de greix corporal. L’IMC representa la relació entre el pes (en Kg) i la superfície corporal, expressada com l’alçada (en m) elevada al quadrat: IMC = Kg/m2. Es considera que l’IMC és normal quan el seu valor és de 18,5 a 24,9 kg/m2. Es parla de sobrepès o preobesitat si l’IMC és de 25 a 29,9; d’obesitat grau I o moderada entre 30 i 34,9, obesitat grau II o severa entre 35 i 39,9, i grau III o obesitat mòrbida si l’IMC és > 40 kg/m2. Persones amb IMC > 50 es consideren súper obeses i súper-súper obeses si l’IMC és > 60 kg/m2 (Taula 1).

Taula 1: Grau d’obesitat segons l’IMC

EstatIMC
Normal< 25
Preobesitat25-29.9
Ob. Grau I ò Moderada30-34.9
Ob. Grau II ò Severa35-39.9
Ob. Grau III ò Mòrbida40-49.9
Súper obesitat50-59.9
Súper/súper obesitat> 60

Sobre el procediment

Estarà sedat mentre el seu metge utilitzi un endoscopi per introduir un globus gàstric desinflat al seu estómac. Una vegada col·locat, aquest s’inflarà amb solució salina (sèrum fisiològic) a través d’un petit tub. Al treure el tub, el globus quedarà automàticament segellat.

El procés complet requereix aproximadament de 20 a 30 minuts.

Abans de rebre l’alta, haurà de descansar a la clínica durant una hora aproximadament en observació. Després podran portar-lo a casa.

Durant els primers dies, mentre el seu estómac s’acostuma a la presència del globus, sentirà certes molèsties sense dubte. Pot sentir nàusees i distensió, o tenir vòmits, diarrea i enrampades. Aquests efectes secundaris són generalment temporals. En cas necessari, el seu metge li receptarà un medicament adequat per poder suportar millor aquesta època.

La retirada del globus és un procés molt simple. Després d’aplicar sedació, s’utilitzarà un endoscopi per desinflar-lo abans d’extreure’l. Podrà tornar a casa en el termini de dues o tres hores. La majoria dels pacients no necessiten baixa laboral i en cas de necessitar-la, és molt curta.

Nota important: normalment s’afegeix un tint blau a la solució salina que s’injecta en el globus, així que, en el cas improbable que el globus presenti una fuita, vostè ho notarà immediatament pel canvi de color a l’orina. Si això passa, posi’s en contacte immediatament amb el metge que ha col·locat el globus intragàstric perquè procedeixi a retirar-ho de forma segura.

Una vegada passats els sis mesos (o potser abans), s’ha d’extreure el globus intragàstric. És tracta d’un procediment de 20 a 30 minuts, molt similar al que va experimentar al posar-lo.

Pel procediment de retirada rebrà sedació. Utilitzant un endoscopi i un tub petit, el seu metge retirarà la solució salina del globus abans d’extreure’l de l’estómac, ja desinflat.