Què és la Ergometria?

A vegades el flux de sang al cor és suficient en posició de repòs (el pacient no experimenta cap molèstia i l’electrocardiograma és normal). No obstant això, al realitzar un exercici físic o esforç augmenta el treball del cor i, per tant, la necessitat de subministrament de sang, això pot posar de manifest alteracions funcionals del cor que no es detecten en situació de repòs però que poden aparèixer en situacions d’esforç (per dèficit de reg de sang) i manifestar-se en l’electrocardiograma realitzat simultàniament amb l’esforç. L’ergometria permet reproduir l’esforç d’una manera controlada i descobrir les possibles alteracions del reg sanguini al cor.

Per a què serveix?

L’ergometria ajuda al diagnòstic correcte, és útil per a valorar el pronòstic del pacient i, en alguns casos, es pot utilitzar per valorar l’efecte del tractament. En el cas que el pacient tingui angina de pit, aquesta prova tracta de provocar-la perquè es pugui diagnosticar.

L’ergometria també ajuda a determinar quin és el nivell d’esforç físic apropiat per a la persona.

Com es realitza la prova?

  • El pacient es connecta a un monitor en el que es visualitza en temps real i continuada l’electrocardiograma.
  • S’inicia l’exercici de forma suau, en cinta continua o en bicicleta.
  • Cada tres minuts el nivell d’esforç s’incrementa de forma automàtica perquè el cor es vagi accelerant fins arribar a la freqüència cardíaca desitjada.
  • Durant la prova, la pressió arterial es va controlant cada tres minuts.
  • En el moment en què el pacient no pot continuar amb l’esforç cal comunicar-ho al metge. A continuació, la prova s’atura immediatament i es passa a la fase de recuperació.
  • És molt important que s’intenti realitzar el màxim esforç possible perquè els resultats de la prova siguin fiables.
  • Si en algun moment es detecta alguna arítmia greu, alteracions a la pressió arterial, alteracions a l’electrocardiograma o el pacient experimenta angina de pit progressiva, la prova també s’aturarà.

Quina preparació es necessita?

No és convenient venir amb l’estómac buit però cal evitar la ingesta d’aliments 2h. abans, no haver fumat o consumit alcohol.

El pacient haurà de portar roba esportiva còmode i calçat adequat per a realitzar exercici físic.

En els homes amb molt pel pot ser necessari rasurar-ho per tal que els elèctrodes no es desenganxin i el registre de l’electrocardiograma sigui de qualitat.

Li entregarem un consentiment informat que haurà de signar abans de començar la prova.

Riscos de la prova

La prova d’esforç en sí mateixa, comporta uns riscos com: cansament, mareig, dolor al pit a causa d’angina de pit, palpitacions i ofec, que generalment desapareixen a l’aturar la prova, en alguns casos també poden presentar-se: disminució de la pressió arterial, trastorns del ritme cardíac, pèrdua de coneixement i en casos rars, infart agut de miocardi, insuficiència cardíaca i excepcionalment, parada cardiorespiratòria.