Què és el Holter ECG?

El Holter de tensió o MAPA (Monitoratge Ambulatòria de la Pressió Arterial), és una prova no invasiva que permet conèixer els nivells de pressió arterial durant les 24 hores al dia.

Per a què serveix?

El Holter de TA permet obtenir informació sobre la pressió arterial durant 24 hores al dia i correlacionar-ho amb les diferents activitats realitzades.

Com es realitza la prova?

El Holter consta d’un maniguet de tensió connectat amb un aparell de registre que grava les dades obtingudes. El maniguet està dissenyat per inflar-se de forma periòdica segons hagi estat programat, normalment cada 30 minuts en període diürn i a la nit cada 2h.

La prova es realitza de forma ambulatòria, fora de l’hospital.

El pacient ha de fer vida normal durant la prova incloent la presa habitual de la seva medicació (excepte indicació contrària del seu metge).

El pacient notarà en forma d’intervals que el maniguet s’infla, fins arribar a una pressió màxima, per això sovint es nota una sensació de pressió important, així com sensació de falta de reg a l’extremitat en la que s’ha posat el maniguet. Aquesta sensació durarà uns segons conforme el maniguet vagi desinflant-se poc a poc. Durant aquest procés es recomana mantenir el braç en repòs i estirat per no desplaçar el maniguet a una altra posició i promoure una correcta lectura de la pressió arterial.

Quina preparació es necessita?

L’exploració no precisa preparació prèvia.

Riscos de la prova

No té cap risc o efectes secundaris coneguts. En rares ocasions pot aparèixer un petit hematoma superficial per la pressió del maniguet o presentar-se una dermatitis pel contacte de material del maniguet o compressió d’algun nervi que discorri pel braç, que, en qualsevol cas, no acostuma a ocasionar més que sensació de formigueig habitualment.

Contraindicacions de l’estudi

No existeixen.