Què és l’Ecocardiograma transtoràcic Doppler Color?

Es tracta d’una prova diagnòstica en la que s’utilitzen els ultrasons per obtenir una imatge del cor, que ens permet comprovar la forma, la grandària i el funcionament del cor i el moviment de les seves parets i les seves vàlvules.

Per a què serveix?

Un ecocardiograma habitualment s’indica per avaluar les quatre cavitats del cor. Pot determinar la força i la contracció del cor, la condició de les vàlvules del cor, el revestiment del cor (el pericardi), i l’aorta. Pot ser utilitzat per detectar un infart de miocardi, engruiximent de les parets del cor o una hipertròfia del cor, la infiltració del cor amb una substància anormal. La debilitat del cor en pacients sotmesos a quimioteràpia. Pot detectar tumors o masses intracardíaques, etc. No només permet que els metges avaluïn les vàlvules del cor, també pot detectar anormalitats en el patró del flux de la sang, com regurgitacions (mancances) o dificultats al pas de la sang (estenosi). Al determinar el moviment de la paret de cor, l’ecocardiografia pot ajudar a detectar la presència i avaluar la gravetat de la malaltia de l’artèria coronària.

Com es realitza la prova?

S’aplica una pasta sobre el pit del pacient (que roman tombat) i es col·loca sobre ella un petit transductor que serveix per transmetre la imatge del cor a la pantalla. Per fer la imatge el més clara possible es llisca sobre el pit exercint una lleugera pressió. La prova normalment dura entre 15 i 30 minuts. L’ecocardiograma no és dolorós.

Quina preparació es necessita?

L’exploració no precisa preparació prèvia.

Riscos de la prova

L’avantatge més gran de l’ecocardiografia és que no és invasiu (no implica trencar la pell o entrar en les cavitats del cos) i no té cap risc o efectes secundaris coneguts.

Contraindicacions de l’estudi

No existeixen.