Conveni de cooperació educativa

Novament vam signar, per el curs academic 2019-2020, el conveni de cooperació educativa entre l’Escola Superior de Ciencies de la Salut Tecnocampus centre inscrit a la Universitat Pompeu Fabra i Gabinet d’Especialitats Mèdiques Associades GEMA SL per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.