Podem ajudar-te

Per què un servei de psicologia clínica?

Un nivell de salut òptim ha de preveure tant l’aspecte físic com el psicològic. La feina conjunta entre les diferents disciplines de salut és un dels objectius primordials per aconseguir una millor eficàcia terapèutica.

Quins són els objectius?

Oferir un recurs en el diagnòstic, avaluació, intervenció, orientació i tractament psicològic en la infància/adolescència i en l’edat adulta.

Es parteix d’un enfocament integrador que englobi l’atenció a la persona amb necessitats i el suport a la seva xarxa social i familiar que l’envolta.

Quin és l’equip mèdic?

El formen especialistes amb una àmplia i contrastada experiència en:

 • Psicologia clínica especialitzada
 • Psicopedagogia
 • Psiquiatria
 • Sexologia i problemes de parella

Teràpia Cognitiu-Conductual

És l’estratègia d’intervenció clínica més utilitzada i amb millors resultats segons demostren nombrosos estudis clínics.

És un tractament psicològic dirigit a preveure, reduir o eliminar comportaments inadequats i desadaptatius (preocupacions excessives i descontrolades, baix estat d’ànim, reaccions exagerades, etc.).

Ensenya i potencia comportaments adequats que ajuden a la persona a millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Especialitat infància i adolescència

Psicologia clínica

Ofereix tècniques i intervencions dirigides a donar resposta a les diferents problemàtiques que presenten els nens i adolescents en el seu desenvolupament.

El servei col·labora tant amb les famílies per a oferir els suports i assessorament psicològic com amb les escoles per a treballar conjuntament les necessitats de cada cas.

Psicopatologia del nen de 0 a 6 anys

Les manifestacions psicopatològiques més freqüents en aquest període evolutiu són:

 • Trastorn del son: insomni, plors, manca d’hàbits, tiranització per a conciliar el son, terrors nocturns.
 • Trastorns alimentaris: rebuig als aliments, vòmits, rebequeries per menjar, trastorns digestius, còlics.
 • Trastorns psicosomàtics: problemes respiratoris, dermatològics o gàstrics.
 • Trastorns del desenvolupament: retard en la motricitat en el llenguatge, en la capacitat d’adaptació i alteracions en l’establiment del vincle.
 • Trastorns de la conducta i la relació: ansietat, fòbies, conductes d’evitació, inseguretat, conducta oposicionista o agressiva, hiperactivitat.
 • Vivència de situacions estressants: ruptures familiars, intervencions quirúrgiques, malalties cròniques (p. e. diabetis, asma) mort de familiars, naixement d’un germà.
 • Alteracions en l’eliminació (enuresi, encopresi).
 • Retard en l’inici de l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Psicopatologia del nen i jove de 6 a 18 anys

 • Dificultats en l’àmbit escolar: disminució del rendiment acadèmic, dificultats d’aprenentatge, manca d’atenció – concentració.
 • Problemes de comunicació i de relació: aïllament i inhibició dels companys, mutisme, quequeig.
 • Problemes de conducta: conductes disruptives, furts, fugues, agressivitat, manca de control dels impulsos.
 • Trastorns d’ansietat: fòbia escolar, angoixa al separar-se o fòbies cap a objectes o situacions (gossos, foscor, insectes, agulles…) crisi d’angoixa, preocupacions excessives.
 • Trastorns de l’estat d’ànim: tristesa, desmotivació, eufòria, irritabilitat, sentiments de culpa o fracàs, canvis freqüents en l’humor.

Psicologia de la salut

 • Intervenció en aquelles patologies mèdiques que per les seves peculiaritats poden requerir d’un suport o intervenció psicològica.
 • Seqüeles cognitives derivades d’accidents: exploració i rehabilitació neuropsicologia.
 • Valoració cognitiva i emocional en nens i adolescents que tenen problemàtiques diverses (diabetis, obesitat, nenes prematurs, fills de pares separats).

Especialitat adults

Psicologia Clínica

Intervenció tractament d’aquelles problemàtiques que apareixen al llarg del curs de la vida i que suposen una dificultat en l’adaptació personal, familiar i social de la persona:

 • Trastorns relacionats amb substàncies (addiccions/dependències).
 • Quadres psicòtics en adults.
 • Trastorns de l’estat d’ànim: depressió, irritabilitat, eufòria excessiva.
 • Trastorns d’ansietat en adults: preocupacions excessives i persistents, experiències traumàtiques, pensaments obsessius.
 • Trastorns del son.
 • Trastorn del control dels impulsos (piromania, cleptomania, joc patològic).
 • Trastorns adaptatius reactius a situacions d’estrés.
 • Trastorns de personalitat.
 • Trastorns psicosomàtics.
 • Sexologia i problemes de parella.

Psicologia de la salut

En l’actualitat s’aborden de forma global moltes de les malalties que ens poden afectar.

Des de la psicologia de la salut, a més a més dels tractaments mèdics necessaris en moltes malalties, s’ofereix una atenció complementària que permet millorar els resultats de l’assistència mèdica.

S’apliquen tècniques psicològiques indicades per a millorar el tractament de malalties com: cefalees, trastorns digestius i suports a diferents malalties cròniques (fibromiàlgia, fatiga crònica).

A quins camps de treball donarem resposta?

Intervenció i suport psicològic en l’àmbit infantil, juvenil i adult.

Els serveis que s’ofereixen en cada un dels àmbits d’intervenció són:

 • Entrevistes d’avaluació i estudi psicològic de la problemàtica presentada.
 • Diagnòstic psicològic i orientació terapèutica.
 • Tractaments psicològics individualitzats i de grups.
 • Servei d’orientació psicològica i professional tant en famílies com en altres col·lectius.

Programes d’orientació psicològica a col·lectius concrets:

 • Escoles, empreses, metges especialistes i entitats dedicades a la promoció de la salut i la psicopedagogia.

Aquest treball es concreta en:

 • Programes psicoeducatius a entitats o col·lectius específics.
 • Xerrades i conferències divulgatives sobre trastorns psicològics (per a associacions de pares, escoles i d’altres).
 • Cicles formatius per a professionals.
 • Servei de suport i assessorament a la feina d’altres professionals (de la salut, juristes).
 • Servei d’informació i divulgació de temes psicològics en mitjans de comunicació.