Visió de GEMA

Prestar serveis de salut, i donar atenció no només a persones amb malalties si no també a altres aspectes físics i psíquics que produeixen benestar a aquestes, abastant tots els segments d’edat de la població, i exercint activitats específiques per a segments concrets de la població al marge de la seva edat.

Ser una empresa reconeguda pels seus pacients, clients, professionals i a l’entorn social com una organització excel·lent, responsable, eficient i competitiva, compromesa amb la seguretat i la salut de les persones.

Per a això, pretenem que GEMA es distingeixi com a centre de referència en el sector de la medicina privada per a l’assistència ambulatòria d’alta resolució i complexitat en totes les especialitats medicoquirúrgiques per la seva accessibilitat i qualitat tècnica i assistencial dirigides a complir amb les expectatives dels nostres pacients.

Missió de GEMA

Mitjançant un millor coneixement del client/pacient, aconseguir la millor assistència mèdica i ètica, que ens permeti créixer, millorar en eficàcia i eficiència, i ser reconeguts pels nostres usuaris per la qualitat en els serveis i en les exploracions.

Oferir al client/pacient un servei precís, sensat i integral aconseguint l’excel·lència en el servei assistencial i tracte humà.

Compromís total per a complir i, si és possible, sobrepassar les expectatives del client.

Valors de GEMA

Donar un servei de salut “íntegre i integral”.
Inspirant esperança i contribuint a la salut i al benestar, proporcionant la millor atenció a cada pacient a través de la pràctica integrada de la medicina d’excel·lència.

Servei íntegre
La recerca d’un servei de qualitat, prioritzant, sens dubte, la pràctica d’una atenció sanitària basada en guies d’atenció clínica que segueixi les recomanacions de les diferents comunitats científiques.

Servei integral
Intentar donar als clients/pacients o usuaris de la nostra organització un servei el més complet possible, que abasti professionals, mitjans diagnòstics, mitjans terapèutics, especialitats mèdiques, etc.

Es tracta de donar un servei que vagi dirigit a cobrir en tant que sigui possible totes aquelles necessitats relacionades amb la salut que puguin presentar els nostres clients.

Pretenem donar un servei amb:

  • Responsabilitat i professionalitat.
  • Honestedat i ètica professional.
  • Orientació al client.
  • Treball en equip.
  • Qualitat.
  • Eficàcia.
  • Eficiència.
  • Innovació.
  • Respecte.