El Gabinet de dietètica i nutrició de GEMA està format per especialistes en dietètica i nutrició humana, endocrinòlegs i especialistes en medicina familiar i comunitària.

Al capdavant del departament de dietètica es troba la Sra. Teresa Font i Mach especialista en dietètica i nutrició humana per la Universitat de Navarra llicenciada l’any 1995 amb el nº de col·legiat del Col·legi de dietistes-nutricionistes de Catalunya nº CAT000815 la formació universitària de la qual proporciona coneixements sòlids per a realitzar un abordatge dietètic en moltes de les malalties més freqüents en països desenvolupats relacionades amb una alimentació incorrecta i amb hàbits de vida poc saludable.

Els coneixements sobre aquesta matèria que s’aporten permeten desenvolupar activitats orientades a l’alimentació de la persona, adequades a les necessitats fisiològiques i, en el seu cas, patològiques de les mateixes, i d’acord amb els principis de prevenció i salut pública.