Punció aspirativa punció amb agulla fina (FNAB) s’Insereix una fina agulla d’una zona sospitosa de la mama; llavors s’aspira amb una xeringa que aconsegueix poc material cel·lular que és enviat per estudis citològics. També utilitzat per punció i evacuar els quists mama i analitzar el seu contingut. És un procediment que dura pocs minuts i produeix malestar lleu.

Mamografia

La mamografia és una radiografia d’alta definició de la mama en què s’utilitzen raigs X a dosis molt baixes. És la millor tècnica per diagnosticar un càncer de mama de forma precoç.

En què consisteix?

En les mamografies es fan servir radiacions ionitzants que traspassen el pit per obtenir imatges. La imatge es registra en format digital o pel·lícula. Les diferents parts del pit surten més clares o més fosques segons la seva densitat. La dosi de radiació és molt petita. Ara bé, només cal fer-les quan sigui estrictament necessari.

Per a què es fa servir normalment?

Per a la detecció precoç del càncer de mama.

Per estudiar lesions a la mama de nova aparició.

Com es realitza?

Habitualment, la mamografia es fa dempeus. Es col·loca la mama en una safata i es comprimeix perquè adquireixi una forma adient perquè la màquina prengui les millors imatges. A cada una de les mames es fan dues projeccions des de dos angles diferents.

Com us heu de preparar?

No cal cap preparació especial. Cal treure’s tots els objectes metàl·lics (per exemple, joies, pírcings o altres ornaments). No us poseu cremes corporals ni desodorants perquè poden interferir en la qualitat de la imatge.

Si teniu exploracions anteriors faciliteu-les, ja que és molt important la comparació amb els vostres estudis anteriors. Conserveu sempre les exploracions. Tan important com la prova que us feu és la comparació amb els estudis anteriors.

Què experimentareu abans i després de la prova?

No experimentareu res. De vegades, a causa de la compressió pot ser que es noti una petita molèstia que dura molt poc.

Qui us farà la prova?

Una infermera o infermer o personal tècnic us farà la prova i us estarà controlant en tot moment.

Qui interpretarà els resultats?

Un metge o metgessa especialista en radiologia amb formació específica en diagnòstic de la mama.

Quines són les exploracions més freqüents?

El seu ús més habitual és per explorar la mama. Pot ser que hi hagi una justificació clínica o que estigui indicada la mamografia perquè formeu part de la població inclosa en els protocols actuals de cribratge que tenen com a objectiu fer un diagnòstic precoç del càncer de mama.

Quines situacions especials cal tenir en compte?

Aviseu el vostre metge o metgessa:

  • Si creieu que esteu embarassada, caldrà confirmar l’embaràs i valorar la idoneïtat de l’exploració;
  • Si esteu donant el pit, també caldrà valorar la idoneïtat de l’exploració;
  • Si esteu operades o heu rebut un cop important al pit anteriorment;
  • Si porteu una pròtesi de pit, perquè cal adaptar la tècnica.

Per sota dels 35 anys no es recomana aquesta prova ja que el teixit de la mama és molt dens i no es pot explorar bé. En aquests casos s’acostuma iniciar l’estudi amb una ecografia.

Altres elements o aspectes que cal tenir en compte

Pot ser que després de fer la mamografia el metge o metgessa requereixi fer altres proves addicionals per observar millor la mama. En tot cas, si cal fer més exploracions no sempre vol dir que s’hagi vist res anormal, sinó que calen altres tipus d’imatges.