La Unitat de ORL de GEMA està formada per un grup d’otorinolaringòlegs que permet cobrir un ampli ventall de patologies dins de l’especialitat esmentada, permetent donar assistència tots els dies de la setmana.

Aquesta varietat de professionals és un dels punts forts de la unitat que ofereix un servei més específic dins de les diferents patologies, com són:

  • Otologia (audició, pèrdua, “sorolls”…) i ostoneurologia (mareig i vertigen)
  • Laringologia (veu) i Faringologia (gola, tos, gargamellejo…)
  • Rinologia (nas, pèrdua d’olfacte, epistaxi…)
  • Oncologia
  • Otorinolaringologia pediàtrica

Pretenem ser una unitat d’ORL de referència a Mataró i Maresme, per això tenim la intenció d’incorporar els darrers avenços tecnològics en el nostre àmbit, tant diagnòstics com terapèutics, com són els implants coclears per a la sordesa, potencials evocats per a la detecció de la sordesa en el lactant, electronistagmografia, endoscòpia ORL, etc.

Optem fonamentalment per:

  • La qualitat, aplicant actuacions terapèutiques i diagnòstiques basades en guies de pràctica clínica i en l’evidència científica publicada.
  • El servei, oferint disponibilitat per no endarrerir les consultes i accesibilitat als professionals.