Densitometria òssia (-DMO-)
Absorciometria de raigs X de doble energia, DXA

Què és la DMO?

La densitometria òssia és una prova ràpida i còmode que permet determinar la densitat mineral o la massa òssia.

És una tecnologia d’absorciometria de RX de doble fotó (DEXA) que proporciona informació precisa que pot ajudar a identificar pacients amb risc de fractura osteoporòtica.

L’examen de la densitat òssia que fa l’equip és una forma millorada de tecnologia de raigs X que s’utilitza per mesurar la pèrdua òssia. DXA és l’estàndard actual establert per mesurar la densitat mineral òssia.

L’aparell consta d’una part emissora i una altra receptora. Utilitza pel seu funcionament radiacions ionitzants, generant dos feixos de raigs X. Un dels feixos és absorbit per les parts toves del cos i l’altre pels ossos.

La radiació absorbida pel pacient és extremadament petita, menys de la dècima part de la dosi d’una radiografia de tòrax. L’equip detecta la quantitat de radiació absorbida de cadascun dels feixos en travessar al pacient i amb aquesta informació i mitjançant un programa informàtic calcula la densitat mineral òssia de l’os explorat. El resultat obtingut es compara amb una mitjana d’individus de la mateixa edat i sexe, i això permet determinar el risc de fractures i l’estat d’osteoporosi del pacient.

L’estudi de les densitometries al llarg d’un període de temps també pot documentar l’evolució de la pèrdua de calci i permet elaborar un pronòstic, instaurar els tractaments preventius corresponents i valorar la resposta a aquests.

Existeixen densitometries centrals i perifèriques. A la densitometria central les mesures es fan habitualment a la columna lumbar i malucs. La densitometria perifèrica sovint es realitza amb aparells portàtils i, s’estudia la densitat òssia al canell, dits o calcani.

Com es realitza la prova?

L’exploració es realitza en serveis de radiologia. Els equips de densitometria consten d’una taula plana sobre la qual s’estira el pacient amb un braç suspès sobre el seu cap que es desplaça durant l’exploració. Normalment s’ha de desvestir i col·locar una bata. El detector recorre lentament les àrees a explorar generant informació que serà posteriorment analitzada. Les àrees habitualment explorades són els malucs i la columna lumbar, dos regions anatòmiques en les que és freqüent la fractura per osteoporosi. Quan s’explora la columna lumbar s’acostuma a col·locar un coixí sota les cames per flexionar els malucs i tenir la columna correctament posicionada per a l’exploració. Si s’exploren els malucs es col·loquen les cames en rotació interna.

La prova té una durada d’uns 10 minuts.

Quina preparació es necessita?

L’exploració no precisa preparació prèvia.

Què es sent durant i després de la DMO?

És tracta d’una exploració habitual i còmode pel pacient, que no comporta riscs ni molèsties durant la seva realització. Després de l’exploració el pacient pot reincorporar-se a la seva vida habitual.

Riscs de la DMO

No existeixen.

Contraindicacions de la DMO

No existeixen.

La dona embarassada o que sospiti que pugui estar-ho ha d’evitar l’estudi i ha d’indicar al seu metge que està embarassada abans de realitzar-se una densitometria.

Motius per realitzar una DMO

La densitometria permet valorar el risc de desenvolupar una fractura i s’utilitza fonamentalment pel diagnòstic de l’osteoporosi, una condició que afecta més freqüentment a dones després de la menopausa, però que també pot presentar-se en els homes.