Què és el Holter ECG?

Es tracta d’una gravadora especial que permet registrar durant 24 hores el ritme cardíac mitjançant un traç electrocardiogràfic.

Consisteix en un monitor portàtil, basat en els principis de l’electrocardiògraf i utilitzat per registrar l’activitat elèctrica cardíaca diària d’un individu i posteriorment l’anàlisi, normalment la seva principal utilitat és detectar arítmies cardíaques.

L’equip bàsic consta de:

  • Un sistema d’elèctrodes.
  • Una gravadora que registra els esdeveniments electrocardiogràfics en forma digital o en cinta.
  • Un cardioanalitzador que converteix el registre a un format gràfic amb les morfologies electrocardiografíques clàssiques i que pot transcriure’s a un paper.

Per a què serveix?

El Holter de ECG permet obtenir informació sobre la freqüència cardíaca, les possibles alteracions del ritme, els canvis electrocardiogràfics (transitoris o permanents…).

Com es realitza la prova?

La prova es realitza a nivell ambulatori, fora de l’hospital. Es col·loquen una sèrie d’elèctrodes connectats a una petita gravadora i el pacient fa vida normal durant 24 hores (a casa seva). En aquesta gravadora es registra el traçat electrocardiogràfic, de tal manera, que s’aconsegueix un electrocardiograma continu per al seu estudi i valoració per l’especialista durant 24 hores.

El pacient anota en un “full de diari” si hi ha alguna incidència (palpitacions, mareig, dolor al pit…), que facilitarà que l’especialista analitzi el registre de l’electrocardiograma en el moment d’haver-se produït la molèstia.

Quina preparació es necessita?

L’exploració no precisa preparació prèvia.

Riscos de la prova

No té cap risc o efectes secundaris coneguts.

Contraindicacions de l’estudi

No existeixen.