Què és un Electrocardiograma?

L’electrocardiograma (ECG) és un registre de l’activitat elèctrica (i per tant de la funció) del cor. És a dir, inscriu sobre una tira de paper els impulsos elèctrics que estimulen el cor i produeixen la seva contracció, constituint un registre permanent de l’activitat cardíaca.

Per a què serveix?

L’ECG permet obtenir informació sobre la freqüència cardíaca, les possibles alteracions del ritme, els canvis electrocardiogràfics (transitoris o permanents…) les alteracions del traçat suggestives de malaltia coronària, etc.

Com es realitza la prova?

L’activitat elèctrica del cor es pot captar amb elèctrodes externs (sobre la pell, subjectes als turmells, als canells i al pit del pacient) mitjançant un equip de registre sensible que registra aquests fenòmens. La senyal és amplificada i posteriorment enviada a un oscil·lògraf capaç de modificar la posició d’un element de registre gràfic que es mou al pas d’un paper mil·limetrat, aquests equips es denominen electrocardiògrafs i el registre que realitzen l’electrocardiograma (ECG).

Les diferències de potencial s‘interpreten amb moviments de l’agulla cap amunt o a baix en consonància amb la polaritat registrada i la magnitud del potencial, mentre que en el paper s’obté un traç amb onades positives i negatives que reflecteixen l’activitat cardíaca observada des dels diferents terminals o elèctrodes.

Quina preparació es necessita?

L’exploració no precisa preparació prèvia.

Riscos de la prova

No té cap risc o efectes secundaris coneguts.

Contraindicacions de l’estudi

No existeixen.