Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel que es regula el dret d’ informació en la recollida de dades, l’ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’ un fitxer titularitat de GABINET D´ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA, incloses les dades de nivell alt, amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de GABINET D´ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a GABINET D´ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES GEMA, amb adreça al C/ Nou, 13-15, 08301 MATARÓ (BARCELONA), o be, enviar un correu electrònic a: rrhh@gemasl.com.

En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, tenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.