En virtut del que disposa la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que faciliti mitjançant el present formulari seran tractades per GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES G.E.M.A., S.L. com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de gestionar la seva petició o consulta que ens fa arribar. En emplenar i enviar el corresponent Formulari, i amb l’acceptació de les presents condicions de tractament de les dades, vostè accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament per part de la nostra organització.

Vostè pot exercir els seus drets sobre les dades personals que ens facilita, segons preveu la legislació vigent, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça info@gemasl.com.

En el cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, tenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.