Els propers dies s’aniran produint canvis motivats per l’obertura de la nova clínica, un cop finalitzats els mantindrem informats.