El Coaching et pot ajudar

El coaching ens permet millorar en aspectes emocionals i relacionals (tant en l’àmbit personal com en el professional),  per tal d’assolir objectius i fites que, sense suport psicològic, serien més difícils d’aconseguir.

A GEMA seguim un enfoc estratègic que treballa orientat a la solució i desbloqueja els problemes de manera molt eficaç i ràpida.

A GEMA oferim coaching com una intervenció psicològica que permet desbloquejar límits personals i ajuda les persones a millorar i assolir benestar.

Utilitzem un enfoc que és especialment útil com a reforç de canvis d’hàbits vitals que són necessaris per millorar la nostra salut. Per tant el coaching és una eina que complementa l’atenció mèdica en moltes de les seves prescripcions ja que permet consolidar les noves conductes en el temps.

En quins casos ens cal l’ajut del coaching?

  • Volem canviar hàbits que estan afectant la nostra salut.
  • Hi ha aspectes de la nostra vida que sabem que poden millorar.
  • Tenim problemes de relació amb altres persones.
  • Volem fer canvis laborals o tenim dificultats a la feina que no sabem resoldre.
  • Tenim objectius que no acaben mai de materialitzar-se.
  • Detectem dificultats emocionals que no ens deixen avançar.
  • Quan ens cal que una persona experta ens acompanyi en un procés personal de transformació.

Què és el coaching estratègic?

El coaching estratègic pren com a base la teràpia breu estratègica.

En aquest model treballem de manera molt focalitzada ja que ens centrem en entendre el funcionament d’ allò que per a la persona és un problema.

Aquest model presenta unes clares avantatges pel que fa a efectivitat i permanència dels canvis experimentats que reforça molt l’autoestima de la persona.

Sempre treballem des de la solució no des del problema i això genera en les persones moltes ganes de canvi i motivació.

És molt important acabar el procés ja que està pautat per tal que cada sessió permeti assolir canvis i consolidar-los.

L’objectiu final es tradueix en la fortalesa que les persones adquireixen quan se senten més segures de les seves capacitats ja que són elles mateixes les que van avançant i progressant vers les seves fites.

Modalitat de coaching:

Personal:

També anomenat Life Coaching, treballem amb les persones i les seves capacitats per orientar-les vers els seus objectius.

De Benestar i Salut:

Focalitzat en canvis d’hàbits i rutines necessaris per millorar l’estat de salut i físic, seguint les indicacions prèvies del personal mèdic que tracta la patologia.

Professional:

Orientat a l’entorn laboral de la persona i les vivències que se’n desprenen.

Empresarial:

Quan és la pròpia organització qui demana un ajut extern per resoldre situacions internes amb les eines del coaching estratègic (problem solving).

Familiar:

En casos en els quals la relació dels pares i fills adolescents no passa per un bon moment. Utilitzem les eines del coaching indirecte i treballem només amb els adults per modificar el sistema familiar.

Informa't al 93 796 44 44