'

Gabinet d’Anatomia Patològica

img-top-anatomiapatologica1

Gabinet d’Especialitats Mèdiques Associades GEMA disposa d’un servei propi d’Anatomia Patològica dirigit per la Dra. Mª Teresa Soler Monsó i d’un servei externalitzat a través del Laboratorio Echevarne. Les àrees d’especialització són diverses, entre les que es troben la Unitat d’Histopatologia i Citologia, la Unitat d’Immunohistoquímica i Patologia Molecular.

Unitats d’especialització en Anatomia Patològica


Histopatologia

Es disposa de l’equip necessari per realitzar l’estudi dels teixits mitjançant el processador tissular, tinció i muntatge de les mostres. L’estudi es realitza sobre biòpsies i peces quirúrgiques.

Patologia quirúrgica general

 • Patologia ginecològica
 • Patologia mamària
 • Patologia del sistema digestiu
 • Patologia de l’aparell respiratori
 • Patologia urològica
 • Patologia endocrina
 • Patologia osteoarticular
 • Patologia de teixits tous
 • Patologia cardiovascular
 • Patologia hematopoiètica
 • Patologia oral i maxil·lofacial
 • Dermatopatologia
  • Malalties inflamatòries
  • Lesions pigmentades
  • Neoplàsies cutànies

Citopatologia

Es realitza l’estudi citològic de diferents teixits i localitzacions:

 • Citologia ginecològica
 • Citologia respiratòria
 • Citologia urològica
 • Citologia digestiva
 • Citologia de líquids i seroses
 • Citologia per punció aspiració amb agulla fina (PAAF)

Patologia molecular

 • Estudi del virus del papil·loma humà (HPV)
 • Estudi d’hibridació en situ per fluorescència (FISH)

Immunohistoquímica

La immunohistoquímica (IHC) permet la identificació sobre mostres tissulars de determinats antígens. Es disposa d’una gran bateria d’anticossos per ajudar al diagnòstic final de la mostra. L’estudi immunohistoquímic es realitza sobre teixit fixat en formol, dipositat posteriorment en parafina.

 • Tipificació d’agents infecciosos
 • Factors pronòstic i predictiu
 • Panel de marcadors IHQ en tumors indiferenciats
 • Panel de marcadors IHQ per limfomes

Ens podeu trobar de dilluns a divendres (dissabtes, diumenges i festius tancat) a:
GEMA Centre Mèdic d’Especialitats Mèdiques I: C/ Nou, 13-15 – Mataró · Horari: de 8:00 a 13:30 i 15:30 a 21:00
GEMA Centre Mèdic d’Especialitats Mèdiques II: C/ Pizarro, 27 – Mataró · Horari: de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 21:00
GEMA Rehabilitació i Fisioteràpia: C/ José M. Torrijos, 55 – Mataró · Horari: de 08:00 a 20:30h
GEMA Pediatria: C/ Sant Cugat, 50 – Mataró · Horari: de 09:00 a 13:00h i de 15:30 a 20:30h
GEMA Clínica: Camí Ral, 657 – Mataró · Horari: de 8:00 a 22:00

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

info@gemasl.com | Gabinet d’Especialitats Mèdiques Associades GEMA, CIF: B-61152740 – Avís legal

Autoritzacions administratives d’obertura i funcionament del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya: E08040500E08040490E08709407E08709397